text.skipToContent text.skipToNavigation

Oświadczenie o ochronie danych według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH W APLIKACJI DUNI VISUALISER

Firma Duni dostarcza innowacyjne nakrycia stołu, kreatywne opakowania i rozwiązania dla firm oferujących dania na wynos, przeznaczone zarówno dla odbiorców instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Wszystkie nasze produkty zostały zaprojektowane zgodnie z koncepcją GOODFOODMOOD® i są efektem wieloletniej specjalizacji w dziedzinie materiałów i wzornictwa.

Niezależnie od tego, czy jesteś klientem, pracownikiem, czy też partnerem biznesowym firmy Duni, dokładamy wszelkich starań, aby zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby. Dlatego właśnie musimy lepiej Cię poznać.

Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest gromadzenie informacji o użytkownikach. Jeśli czytasz ten dokument, prawdopodobnie chcesz się dowiedzieć, jakie dane gromadzimy i jak je wykorzystujemy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej.

Bez informacji na Twój temat nasze zadanie byłoby znacznie trudniejsze. Dziękujemy więc za ich udostępnienie! Mamy nadzieję, że w zamian uda nam się sprawić, aby Twój kontakt z GOODFOODMOOD® zapewnił Ci więcej przyjemności.

1. W jaki sposób szanujemy Twoją prywatność

Strategia firmy Duni polega na zachowaniu maksymalnej otwartości i przejrzystości w kwestii sposobów gromadzenia i wykorzystywania danych użytkowników.

Po pierwsze, dokładnie informujemy użytkowników, jakie dane gromadzimy i dlaczego. Można o tym przeczytać w następnym punkcie. 

Ponadto dokładnie informujemy użytkowników, co robimy z ich danymi. Komu udostępniamy te dane? Co odbiorcy robią z tymi danymi? Można o tym przeczytać w punkcie 3.

Po trzecie, chronimy dane użytkowników i informujemy ich, jak długo będziemy je przechowywać. Można o tym przeczytać w punktach 4 i 5.

Ponadto udzielamy użytkownikom informacji o ich prawach do ochrony prywatności, np. z kim mogą się skontaktować, jeśli będą mieć jakieś pytania lub oczekiwania. Można o tym przeczytać w punktach 6 i 7.

2. Jakie dane gromadzimy i dlaczego

Dążymy do tego, aby Twoje kontakty z firmą Duni były naprawdę fantastyczne! W tym celu gromadzimy różne typy informacji o Twoich zachowaniach w aplikacji Duni Visualiser.

Typ informacji:

Zdjęcie

Gdy złożysz zamówienie na produkty, robione jest zdjęcie tych produktów. Przechowujemy to zdjęcie na potrzeby przetwarzania i identyfikacji, a także w celu udzielania Ci właściwych informacji o produktach z oferty firmy Duni. Po zakończeniu przetwarzania zdjęcie jest usuwane i nie wykorzystuje się go już do celów marketingowych ani nie pobiera żadnych danych osobowych.

Dane na temat użytkowania

Gromadzimy nieosobowe dane na temat Twoich interakcji z aplikacją, które są później wykorzystywane wewnętrznie, w pracach nad dalszym rozwojem tego oprogramowania.

Imię i nazwisko oraz adres e-mail

Jeśli kontaktujesz się z nami w celu zasięgnięcia informacji, przekazania opinii lub zgłoszenia problemu,
zachowujemy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby móc się z Tobą ponownie skontaktować.

Inne dane (osobowe)

Inne dane przetwarzane w aplikacji, np. informacje (i ewentualnie dane osobowe) zawarte na zdjęciu. Zdecydowanie zalecamy ograniczenie ilości danych osobowych udostępnianych na zdjęciach. Firma Duni nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane osobowe udostępniane na zdjęciach, będzie jednak rzecz jasna przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów odnoszących się do przetwarzania takich informacji.

Przetwarzamy te dane osobowe, aby umożliwić Ci korzystanie z naszej aplikacji, poprawić jej funkcjonalność i pomóc Ci, jeśli masz jakieś pytania lub chcesz nawiązać z nami kontakt w innej sprawie.

3. Komu udostępniamy Twoje dane? 

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim, ale udostępniamy je podmiotom, które mogą nam pomóc w realizacji wizji firmy Duni. Takimi odbiorcami mogą być inne spółki firmy Duni oraz jej usługodawcy lub partnerzy biznesowi. Wszyscy dbamy o zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych i stawiamy tym podmiotom takie same wysokie wymagania, jak sobie.

4. Jak chronimy Twoje dane osobowe

Celem firmy Duni jest ochrona prywatności osób korzystających z tego serwisu. Zapewniamy wszystkie osoby, których dane osobowe przetwarzamy, że szanujemy ich prywatność i dokładamy należytych starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo tych danych.

Zgromadzone dane osobowe mogą być przetwarzane na jeden lub kilka z następujących sposobów:

  • W celu udzielenia użytkownikowi informacji lub wykonania na jego rzecz usługi
  • W celu personalizacji obsługi
  • W celu przetwarzania transakcji
  • W celu usprawnienia obsługi
  • W celu podniesienia poziomu świadczonych usług

Firma Duni może przekazać Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail osobom trzecim, np. firmie prowadzącej kompleksową obsługę sprzedaży lub firmie dystrybucyjnej, aby spełnić Twoją prośbę. W naszym imieniu dostarczą Ci informacje lub produkty, które Cię interesują. 

Duni podejmuje środki ostrożności w celu ochrony danych. Podczas przesyłania danych za pośrednictwem serwisu informacje użytkowników są chronione zarówno w trybie online, jak i offline. Korzystamy z szyfrowania do ochrony danych wrażliwych przesyłanych w trybie online, ale chronimy też informacje w trybie offline. Tylko pracownicy, którzy potrzebują tych informacji do wykonywania określonych zadań, mają dostęp do danych osobowych. Komputery/serwery, na których przechowujemy dane osobowe, znajdują się w bezpiecznym środowisku.

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż to konieczne. Zdjęcia wykorzystywane do przetwarzania nie są przechowywane. W kontekście problemów z obsługą klienta, imiona i nazwiska oraz adresy e-mail są przechowywane nie dłużej niż przez rok od ostatniego kontaktu użytkownika z firmą Duni.

Możemy przechowywać Twoje informacje dłużej niż podano powyżej, jeśli jest to konieczne z uwagi na wymogi prawne.

6. Prawo do ochrony prywatności 

W odniesieniu do Twoich danych osobowych przysługuje Ci wiele praw. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumencie tutaj

W zakresie danych przetwarzanych przez firmę Duni, osobom, których te dane dotyczą, przysługują prawa do:

  • dostępu do danych;
  • modyfikacji lub usunięcia danych;
  • wycofania zgody na wykorzystanie danych;
  • zgłaszania jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wykorzystania danych.
  • otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez komputery formacie. 

Powyższe prawa mają zastosowanie, o ile nie są sprzeczne z przepisami lub innymi uzasadnionymi sposobami przetwarzania danych osobowych przez firmę Duni. 

Jeśli chcesz skorzystać z tych praw lub dowiedzieć się więcej, po prostu skontaktuj się z nami! Dane kontaktowe znajdziesz na końcu niniejszego dokumentu.

Jeśli nie zadowala Cię sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo złożyć na nas skargę do krajowego organu regulacyjnego w kraju swojego zamieszkania lub do szwedzkiego organu regulacyjnego Datainspektionen.

7. Z kim możesz się skontaktować?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub praktyk w tym zakresie, skontaktuj się z nami niezwłocznie. Możesz skontaktować się z nami pod adresem: gdpr@duni.com